Spišská diecéza

» návrat na schematizmus

Kontakt


Hviezdoslavova 319
059 16  Hranovnica

0910 718 178

Hranovnica

Spišskoštiavnický dekanát

Hranovnica patrila od svojho vzniku do Spišského prepošstva a od roku 1776 do Spišského biskupstva. Farský kostol pochádza z obdobia cistercitov, ktorí už v 13. storočí zakladali osady ako Hranovnica a Kubachy. Pôvodne bol postavený v neskororománskom slohu, neskôr v roku 1398 bol prestavaný v gotickom slohu. V priebehu času bol viackrát poškodený požiarom a opätovne obnovený. Pôvodne bol zasvätený Márii Magdaléne, v čase reformácie sv. Martinovi a po vrátení katolíkom ho biskup Lukáš Natalis 22.5.1715 posvätil ku cti sv. Jána Krstiteľa. Tento nádherný jednoloďový kostol je hrdosťou obce a farnosti Hranovnica.